Promiennik IR-2

Promiennik podczerwieni

  • Ogrzewanie wydzielonych stanowisk pracy oraz ciągów komunikacyjnych
  • Energooszczędny – zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach
  • Nowoczesny – natychmiastowe ciepło w danym czasie i miejscu
  • Wielofunkcyjny – możliwość włączenia w dowolne instalacje grzewcze
  • Ceramiczne elementy grzejne emitujące fale cieplne bez emisji światła widzialnego

 

PRZEZNACZENIE

  • Budownictwo – mieszkania, domy, obiekty przemysłowe
  • Przemysł i usługi

Opis

Promiennik podczerwieni typu IR to grzejnik wydzielający wysoko emisyjne ciepło z elementu ceramicznego. Jest zaprojektowany, aby ogrzewać ludzi zarówno w zadaszonych pomieszczeniach wew­nętrz­nych, jak i zewnętrznych przy wykorzystaniu pro­mieniowania podczerwonego. Ten rodzaj promieniowania zawiera się w cał­kowicie nieszkodliwej części widma elektromagnetycznego i nie zawiera promieniowania ultrafioletowego (UV). Promieniowanie podczerwone emito­wane jest przez gorącą powierzchnię promien­ników ceramicznych i ogrzewa ciało bezpośrednio, bez ogrzewania powietrza pomiędzy nimi.

DOBÓR PROMIENNIKA IR DO POMIESZCZENIA
Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy promiennik ma pełnić funkcję ogrzewania podstawowego, czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie – dogrzewać. Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian i okien oraz od temperatury zewnętrznej. W przybliżeniu można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich współczynnik zapotrzebowania na moc grzejną, przy założeniu temperatury zewnętrznej -20°C:
20 W/m³ – budynki drewniane dobrze izolowane;
25 W/m³ – budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna);
30 ÷ 35 W/m³ – budynki murowane bez izolacji (stare budownictwo);
5 ÷ 20 W/m³ – przy dogrzaniu.

MONTAŻ
Promiennik należy zainstalować w taki miejscu i na takiej wysokości aby uniemożliwić bezpośredni kontakt z pracującym urządzeniem. Promiennik należy w sposób trwały przymocować do ściany kołkami rozporowymi dołączonymi do wyrobu.
Do urządzenia załączona jest tabliczka z napisem „UWAGA, NIE DOTYKAĆ – GORĄCE”, którą należy przykleić lub zamocować na kołki rozporowe obok promiennika, w miejscu, gdzie będzie dobrze widoczna.
Przewód zasilający (LGS 3×1,5 mm2 o długości L = 1,5 mb) należy przymocować do ściany zachowując odpowiedni odstęp między prze­wo­dem zasilającym a grzejnikiem, zabezpieczając przed możliwością kontaktu przewodu z pracującym urządzeniem.

EKSPLOATACJA
Ceramiczne elementy grzejne rozgrzewają się natychmiast po włączeniu osiągając maksymalną temperaturę pracy w czasie krótszym niż 10 minut. Ponieważ cała energia jest emitowana w zakresie promie­niowania podczerwieni (nie­wi­dzialnego, długofalowego λmax > 4μm co odpowiada T < 725 K), nie ma zauważalnej łuny z grzejnika.
Promiennik rozgrzewa się podczas pracy do bardzo wysokich temperatur (w szczególności powierzchnia ceramiczna). Nie wolno dotykać urządzenia, kiedy jest włączone. Po wyłączeniu promiennik pozostanie gorący przez pewien czas, w związku z tym, urządzenia nie powinno się dotykać w ciągu minimum 30 minut po jego wyłączeniu. Nigdy nie należy używać grzejnika do rozpalania ognia.

SERWIS
Bezproblemowy, gwarancyjny i pogwarancyjny serwis producenta.

CERTYFIKATY
CE, deklaracja zgodności. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

Informacje dodatkowe

Wymiary

95 × 505 × 150 mm

Moc grzewcza

1,3 kW

Napięcie zasilania

230 V

Pobór prądu

5,7 A

Masa

2,2 kg