Płyta promiennikowa S-600

Płaszczyznowy promiennik podczerwieni

 • Oddaje energię promienistą prostopadle do swojej płaszczyzny niezależnie w jakiej pozycji jest zamontowany
 • Specjalna powłoka IzoQuartz® ręcznie nanoszona w celu zwiększenia intensywności promieniowania
 • Natychmiastowe i niezawodne ogrzewanie w danym miejscu i czasie
 • Energooszczędny – zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach
 • Nowoczesny – brak efektu spalania kurzu i brudzenia ścian
 • Bezpieczny – małe moce przy dużej powierzchni grzejnej
 • Wielofunkcyjny – możliwa praca w pozycji poziomej i pionowej, wymiarowo dostosowany do podwieszanych sufitów

 

PRZEZNACZENIE

 • Budownictwo – mieszkania i domy
 • Przemysł i usługi

Opis

Płyty typu S to system ogrzewania niskotemperaturowymi promiennikami podczerwieni. Stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, socjalnych, produkcyjnych, sklepach, restauracjach, ogródkach kawiarnianych, wiatach. Montaż na ścianie, bezpośrednio na suficie lub w stelażu sufitu podwieszanego. W wysokich pomieszczeniach, płyty zawiesza się na łańcuchach.

DOBÓR PŁYT PROMIENNIKOWYCH DO POMIESZCZENIA
Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy płyty mają pełnić funkcję ogrzewania podstawowego, czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie – dogrzewać. Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian i okien oraz od temperatury zewnętrznej. W przybliżeniu, można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich współczynnik zapotrzebowania na moc grzejną, przy założeniu temperatury zewnętrznej -20°C:
20 W/m³ – budynki drewniane dobrze izolowane;
25 W/m³ – budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna);
30 ÷ 35 W/m³ – budynki murowane bez izolacji (stare budownictwo);
5 ÷ 20 W/m³ – przy dogrzaniu.

PRZYKŁAD DOBORU PŁYT PROMIENNIKOWYCH
Założenia: Objętość pomieszczenia – 30 m³, współczynnik zapotrzebowania mocy – 20 W/m³
Zapotrzebowanie mocy pomieszczenia to objętość pomieszczenia pomnożona przez współczynnik zapotrzebowania mocy.
P = 30 m³ x 20 W/m³ = 600 W
W zależności od konfiguracji montażu należy przyjąć taką ilości płyt, aby ich sumaryczna moc równała się w przybliżeniu wyliczonemu zapotrzebowaniu mocy pomieszczenia. W tym przykładzie, 2 szt. płyt S-300 lub 1 szt. S-600.

MONTAŻ

 • Montaż do sufitu lub na ścianie poprzez uchwyt montażowy zamocowany na kołki rozporowe. Płytę grzejną wsuwa się w uchwyt w sposób jak pokazany na rysunku. Płyta może pracować zarówno w pionie, jak i poziomie.
 • Przy wysokich pomieszczeniach płyty promiennikowe zawieszane są na łańcuchach na wysokości 2,5 – 3 m od podłogi. Powierzchnia płyty promieniuje w kierunku podłogi, podłoga absorbuje promieniowanie cieplne, następnie wypromieniowuje ogrzewając powietrze w strefie przebywania ludzi.
 • Płyty grzejne posiadają wymiary dostosowane do otworów panela sufitu podwieszanego, co pozwala na ich bezpośredni montaż w stelażu sufitu pomiędzy panelami.

 

SERWIS
Bezproblemowy, gwarancyjny i pogwarancyjny serwis producenta.

CERTYFIKATY
CE, B, deklaracja zgodności. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

Informacje dodatkowe

Wymiary

26 × 592 × 1192 mm

Moc grzewcza

600 W

Napięcie zasilania

230 V

Masa

8,8 kg