Listwa grzejna LG1-500

Listwowy promiennik podczerwieni

  • Osusza oraz chroni przed zawilgoceniem i przemarznięciem ścian
  • Energooszczędny – zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach
  • Nowoczesny – brak efektu spalania kurzu i brudzenia ścian
  • Bezpieczny – małe moce przy dużej powierzchni grzejnej
  • Wielofunkcyjny – możliwa praca w pozycji poziomej i pionowej

 

PRZEZNACZENIE

  • Budownictwo – mieszkania i domy
  • Przemysł i usługi

Opis

Listwy grzejne typu LG to modułowy system ogrzewania niskotemperaturowymi promiennikami podczerwieni. Służą do ogrzewania podstawowego, jak i dogrzewania pomieszczeń: mieszkalnych, biurowych, sklepowych, magazynowych, socjalnych, technicznych, produkcyjnych, w kioskach, garażach, a także do pomieszczeń niestacjonarnych np. przyczep campingowych, ogrzewania technologicznego w urządzeniach technicznych i przemysłowych.

BUDOWA
Konstrukcja zamknięta, przekrój prostokątny, wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowanej.
Listwa grzejna oddaje ciepło prostopadle do swojej powierzchni poprzez promieniowanie, a także, w niewielkiej części, poprzez konwekcję. Ciepło oddają tylko w jedną stronę.

DOBÓR LISTEW PROMIENNIKOWYCH DO POMIESZCZENIA
Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy listwy mają pełnić funkcję ogrzewania podstawowego, czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie – dogrzewać. Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian i okien oraz od temperatury zewnętrznej. W przybliżeniu można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich współczynnik zapotrzebowania na moc grzejną, przy założeniu temperatury zewnętrznej -20°C:
20 W/m³ – budynki drewniane dobrze izolowane;
25 W/m³ – budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna);
30 ÷ 35 W/m³ – budynki murowane bez izolacji (stare budownictwo);
5 ÷ 20 W/m³ – przy dogrzaniu.

PRZYKŁAD DOBORU LISTEW PROMIENNIKOWYCH
Założenia: Objętość pomieszczenia – 30 m³, współczynnik zapotrzebowania mocy – 20 W/m³
Zapotrzebowanie mocy pomieszczenia to objętość pomieszczenia pomnożona przez współczynnik zapotrzebowania mocy.
P = 30 m³ x 20 W/m³ = 600 W
W zależności od długości ścian i ich zajętości oraz konfiguracji montażu należy przyjąć długości i ilości listew, aby sumaryczna moc listew równała się w przybliżeniu wyliczonemu zapotrzebowaniu mocy pomieszczenia. W tym przykładzie, można dobrać 4 szt. listew LG1-1000 oraz 1 szt. LG1-500 – w sumie 625 W.

MONTAŻ
Wielofunkcyjność i łatwość montażu listew grzejnych dają bardzo szerokie możliwości instalacji urządzeń w pomieszczeniu. Najczęściej mocowane są na ścianie, na wysokości ok. 10 cm od podłogi, wokół pomieszczenia, w rzędzie lub dwóch, w poziomie lub pionie. Umiejscowienie listew grzejnych powinno być dostosowane do zajętości ścian i wyposażenia pomieszczenia aby ciepło swobodnie promieniowało na pomieszczenie.
Listwy grzejne mocuje się do ściany przy pomocy uchwytów – górny w kształcie litery „Z”, dolny w kształcie litery „L”. Uchwyty montowane do ściany drewnianej na wkręty, do murowanej na kołki rozporowe.
Przewód elektryczny zasilający (OMY 3 x 1,5 mm2 o długości L = 0,5 m) wyprowadzony jest od tyłu listwy. Łączenie elektryczne przewodów równoległe (według kolorów) przy pomocy złączek, maksymalna moc ciągu listew podłączonego do gniazda 230 V wynosi 2 kW.

SERWIS
Bezproblemowy, gwarancyjny i pogwarancyjny serwis producenta.

CERTYFIKATY
CE, B, deklaracja zgodności. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

Informacje dodatkowe

Wymiary

20 × 160 × 500 mm

Moc grzewcza

65 W

Napięcie zasilania

230 V

Masa

0,9 kg