Dywanik grzejny typ D200

Niskotemperaturowe urządzenie do dogrzewania i ogrzewania nóg

  • Równomiernie na całej powierzchni wydziela delikatne, przyjemne ciepło
  • Niewielki ciężar zapewnia bezproblemową zmianę miejsca jego pracy
  • Energooszczędne o niskiej bezwładności cieplnej
  • Możliwe wykonanie na zamówienie pod niestandardowy wymiar

 

PRZEZNACZENIE

  • Budownictwo – mieszkania, domy, obiekty przemysłowe
  • Przemysł i usługi

Opis

Dywanik grzejny to urządzenie elektryczne, niskotemperaturowe i energo­oszczęd­ne. Służy do czasowego ogrzewania i dogrzewania osoby, w miejs­cu, w któ­rym odczuwa ona przenikliwy chłód z nieizolowa­nej podłogi. Na całej powierzchni wydziela delikatne, przyjemne ciepło, ogrze­wa stopy nóg osoby stojącej. Jest pożytecznym urządzeniem, szczególnie, gdy przebywamy dłuższy czas w niskich temperaturach, np. w temperaturze podłogi poniżej 20°C.
Dywanik grzejny służy wyłącznie do indywidualnego stosowania w pomieszcze­niach zamkniętych.

UWAGI EKSPLOATACYJNE
Dywanik od strony podłogi posiada dwustronną taśmę klejącą, która służy do unieruchomienia (sklejenia) dywanika do podłogi. Dywanik wydziela ciepło na dwie strony. W celu ograniczenia strat ciepła od spodniej strony przy bardzo zimnych podłogach, dodatkowo można zastosować izolację cieplną o grubości kilku mm. Dywanika nie należy przykrywać.

SERWIS
Bezproblemowy, gwarancyjny i pogwarancyjny serwis producenta.

CERTYFIKATY
CE, deklaracja zgodności. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

Informacje dodatkowe

Wymiary

9 × 500 × 500 mm

Moc grzewcza

50 W

Napięcie zasilania

230 V

Masa

1,0 kg